สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครสวรรค์

20 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 127 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นเลขานุการฯ นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ