สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/25560

20 มี.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 81 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตามที่เกษตรกรแจ้งมาว่า ขาดแคลนน้ำการเกษตรฤดูแล้ง ขอให้ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร(นาปรัง) 2559/60 โดยส่งเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ได้รับหนังสือจาก นายก อบต.มะตูม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560) เป็นตัวแทน ผู้นำชุมชน ท้องที่ เกษตรกร มาร้องขอให้จัดสรรปริมาณน้ำส่งเพิ่มเติมในระบบชลประทานให้อีกสักครั้ง เนื่องจากในรอบเวรที่ผ่านมายังได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอและข้าวอยู่ในช่วงอายุ 2 ถึง 3 เดือน จึงจะต้องการใช้น้ำต่อไปอีก (โดยกำลังรอคำตอบจาก ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3) จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อขอให้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนาปรัง 2559/60 มีจำนวนราว 22,000ไร่ เกษตรกรราว 1,000 ราย ในเขตท้องที่ ตำบลมะตูม ตำบลไผ่ขอดอน และตำบลท่าช้าง บางส่วน ปัจจุบันจะออกผลผลิตทำการเก็บเกี่ยวได้แล้ว สำหรับส่วนพื้นที่ ต.หนองแขม ต.พรหมพิราม สภาพพื้นที่การเกษตรในปัจจุบันคงไม่มีการขาดแคลนน้ำ แต่อย่างใดก็ตาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จะจัดให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและออกติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมทั้งต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน การปฏิบัติการประสานงานการควบคุมการส่งน้ำ โครงการบางระกำโมเดล 60 ณ ปตร. บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อีกด้วยต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ