สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมหารือพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสานบริเวณ ทรบ.ทุ่งสานและคลองโปร่งนก

20 มี.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 102 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ร่วมกับ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบบางระกำโมเดล 60 เปิดศูนย์ประสานแผน ประชุมหารือพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสานบริเวณ ทรบ.ทุ่งสานและคลองโปร่งนกเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ