สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ.2560,2560(เพิ่มเติม)

20 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 74 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ.2560 ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม และการเตรียมความพร้อมงบประมาณปี พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งาน วิศวกรชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือขุด สำนักเครื่องจักรกลที่ 2 เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง ณ ห้อง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร
นำคณะตรวจสังเกตการณ์ฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 60
นำคณะตรวจสังเกตการณ์ฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 60
“ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว โครงการบางระกำโมเดล”
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวนาในพื้นที่การบริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 146
เดือนนี้ 5,909
เดือนที่แล้ว 8,291
ปีนี้ 53,809
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ