สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่สำรวจคันคลองเมม – คลองบางแก้วหมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

12 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 18 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ นันตวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และวิศวกรชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจคันคลองเมม – คลองบางแก้ว ตั้งแต่ หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง - หมู่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบจุดที่ได้รับผลกระทบและเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานซ่อมแซมพัฒนาต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ