สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สำรวจบึงและสระน้ำธรรมชาติที่ใช้สำหรับเก็บกักน้ำภายในเขตพื้นที่รับผิด

โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สำรวจบึงและสระน้ำธรรมชาติที่ใช้สำหรับเก็บกักน้ำภายในเขตพื้นที่รับผิด

12 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 14 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ นันตวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจบึงและสระน้ำธรรมชาติที่ใช้เก็บกักน้ำ ภายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ในเขตพื้นที่ ตำบลกกแรต, ตำบลดงเดือย, และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำแผนผังการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ