สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดำเนินงานกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

12 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 3 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ นายศรัณยู อินต๊ะจักร นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดำเนินงานกำจัดวัชพืชบริเวณรอบ ๆ อาคารชลประทาน ทรบ.คลองวังวัน หมู่ 4 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ