สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองตะโกบริเวณสะพานวัดปากง่าม

12 ก.ย. 2562 | โครงการชลประทานนครสวรรค์ | จำนวนผู้ชม 12 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพงศกร ชูโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองตะโกบริเวณสะพานวัดปากง่าม หมู่ 4 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบหมายให้โครงการชลประทานนครสวรรค์ จัดทำแผนงานขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ