สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 รับฟังการบรรยาย “ปรับแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน” จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

12 ก.ย. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 27 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ นางบังอร จันทรโณทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานรับฟังการบรรยาย “ปรับแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน” ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยมี นายมนตรี อ่อนวิมล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ/ประธาน กรรมการคณะเงินกู้ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับแนวคิด หลักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดหนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานสนใจเข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ ในการลดรายจ่ายและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและเกิดความสามัคคี ในครอบครัวและมวลหมู่สมาชิกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ