สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์

12 ก.ย. 2562 | โครงการชลประทานนครสวรรค์ | จำนวนผู้ชม 12 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โดยมี นายมาโนช พานแก้ว นายช่างชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ในท้องที่ทุกตำบลของอำเภอบรรพตพิสัยและอำเภอเก้าเลี้ยว) เพื่อประชาสัมพันธ์และ รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี ปลัดอาวุโส อำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ