สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ติดตามความก้าวหน้าเพาะปลูกข้าวนาปี ปี2562

12 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 9 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2562 ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในหลายพื้นที่ และการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ทำให้เกษตรกรพึงพอใจกับผลผลิตที่ได้รับในระดับหนึ่งชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ