สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562

12 ก.ย. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 4 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการชี้แจงในที่ประชุมและทันต่อสถานการณ์น้ำในปัจจุบันต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ