สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สชป.3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พิษณุโลก

12 ก.ย. 2562 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 19 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจิรเดช อุปแสน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย นายวชิรพันธุ์ ภุมรา วิศวกรชลประทานชำนาญการ, นายธนเดช น้อยสุข นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้งานดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ