สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ให้การต้อนรับพ.ต. ธนกร นาคน้อย หน.ฝผค.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 22 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ให้การต้อนรับ พ.ต. ธนกร นาคน้อย หน.ฝผค.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ปี 2562 พร้อมกับให้ข้อมูลชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันให้ทราบ ณ บริเวณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว หมู่ที่ 15 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ