สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าติดตามผลการทดลองเพาะปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 17 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ นันตวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าติดตามผลการทดลองเพาะปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง พบว่า ข้าวอายุประมาณ 100 วัน และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนกันยายน 2562 นี้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ