สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าติดตามผลการดำเนินงานสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 14 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายขจรศักดิ์ นันตวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ นายอาคม สิทธิการ นายช่างชลประทาน เข้าติดตามผลการดำเนินงานสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดำเนินงานโดย ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ณ คลองกระเปียน หมู่ที่ 6 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่ายังคงดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง และระดับน้ำค่อยๆ ลดลงแล้วและจะดำเนินการสูบน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ