สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร นำโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม

11 ก.ย. 2562 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 35 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำยม ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ