สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 ขนย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้วเข้าติดตั้ง ณ บึงคลา

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 10 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายขจรศักดิ์ นันตวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ นายธงชัย กลิ่นลูกอิน ช่างฝีมือสนาม ช 3 ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ขนย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว เข้าติดตั้ง ณ บึงคลาน หมู่ที่ 2 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกจากชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกที่ยังไม่ได้ทำการเก็บเกี่ยว ที่มีน้ำท่วมขังท่วมทางสัญจรของราษฎร ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วและดำเนินการสูบน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ