สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงในพื้นที่รับน้ำของโครงการบางระกำโมเดล

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 6 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน นำโดย นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงในพื้นที่รับน้ำของโครงการบางระกำโมเดล โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ดังนี้ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตุ้มตะเพียนขาว, ปลาหมอตาล, ปลาดุกอุย, ปลาสร้อยขาว และปลาค้าวดำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในทุ่งจิกเอน หมู่ 8ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่การบริหารจัดการน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกันชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ