สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลอง C.1 พร้อมอาคารประกอบ

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 7 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลอง C.1 พร้อมอาคารประกอบ ที่ กม.140+820 และกม.152+700 ในเขตพื้นที่ ต.ท่าบัว และ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2562ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ