สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ติดตั้งธงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำน่าน

11 ก.ย. 2562 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 26 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ติดตั้งธงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมของแม่น้ำน่าน สถานี N.7A สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 2 จุด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระดับน้ำธงสีเขียว อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อแจ้งสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ