สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตรวจสอบอาคารอัดน้ำกลางคลองซี.1 กม. 149+480

11 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 6 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารอัดน้ำกลางคลองซี.1 กม.149+480 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารอัดน้ำกลางคลอง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำในฤดูกาลหน้าต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ