สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างประจำเดือนสิงหาคม

9 ก.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 6 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลมอบหมายให้นางสาวพรรณสิริ ครุฑทิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างประจำเดือน กันยายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ และเสนอแนวทางในการพัฒนาของตำบลบ้านกร่าง พร้อมชี้แจงการบริหารการจัดการน้ำในช่วงวิกฤต ปริมาณน้ำในเขื่อนและปริมาณการส่งน้ำในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ