สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบปริมาณน้ำพื้นที่บริเวณแม่น้ำภาค ฝายโคกผักหวาน ฝายน้ำเฟื้อ แม่น้ำแควน้อยไหลผ่านอำเภอช

24 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 27 ครั้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ นิ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณมาณน้ำบริวณ 5 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำภาคบริเวณ ตำบลท่าสะแก อำภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ณ สถานีวัดระดับน้ำ N55 แม่น้ำภาค (ฝนตกหนัก) ปรากฎว่ามีระดับน้ำอยู่ที่ 4.70 เมตร ฝายโคกผักหวาน ตรวจสอบสภาพการทำการเกษตร ปรากฎว่าเมื่อคืนมีฝนตกหนักปริมาณน้ำด้านเหนือฝายบ้านโคกผักหวานมีปริมาณน้ำสูง 4.15 (ระดับน้ำสูงกว่าฝาย 15 ซม.) เมตร ล้นข้ามฝาย ส่วนด้านท้ายสูงประมาณ 1.50 เมตร สามารถส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายต่างๆได้ตามปกติ และภาพรวมของพื้นที่ยังไม่ปรากฎความเสียหายแต่อย่างใด ฝายน้ำเฟื้อ ตรวจสอบสภาพการทำการเกษตร ปรากฎว่ามีฝนตก และปริมาณน้ำด้านเหนือฝายบ้านโคกผักหวานมีปริมาณน้ำสูง 4.20 เมตร (สูงกว่า20ซม.)ล้นข้ามฝาย ส่วนด้านท้ายสูงประมาณ 1.20 เมตร สามารถส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายต่างๆได้ตามปกติ และภาพรวมของพื้นที่ยังไม่ปรากฏความเสียหายแต่อย่างใด บริเวณแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านอำเภอชาติตระการที่ตำบลท่าสะแก มีปริมาณน้ำในลำน้ำแควน้อย ประมาณ 3.50 เมตร และตรวจสอบลำน้ำแควน้อยบริเวณ ตำบลหนองกระท้าว สถานีวัดระดับน้ำ N36 แมน้ำแควน้อย ระดับน้ำสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกชุกโดยมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.50 เมตร เพื่อตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ