สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ

24 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 22 ครั้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ บริเวณ 3 แห่งได้แก่ 1.บริเวณ ท่อระบายน้ำบึงแวง หมู่ 12 บ้านชัยพัฒนา ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2.บริเวณ ท่อระบายน้ำคลองคต หมู่ 13 บ้านบึงคล้าย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 3.บริเวณ ท่อระบายน้ำคลองวังขอน หมู่ 10 บ้านหนองฝักคูณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ และเฝ้าระวังพร้อมติดตามรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ