สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการก่อสร้างติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ

โครงการก่อสร้างติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ

23 ส.ค. 2562 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 29 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 และ นายศุภกิตติ์ ทองจุ้ย นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าและได้เข้าชี้แจง นางกันยา แก้วดวงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองกระดาษ เรื่องปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตรบ้านหนองกระดาษ ซึ่งเกษตรกรได้อ้างว่าเกิดจากผลกระทบของงานจังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ