สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ทำระดับอาคารลงแม่น้ำพิจิตร C.1 152+700

23 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 39 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวได้มอบหมายให้ นายอรุณ ตรีสิทธิเดช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม มอบหมายให้นายประทุม นาคบุรี ตำแหน่งงานช่างสำรวจ 3 และทีมงานได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ ทำระดับอาคารลงแม่น้ำพิจิตร C.1 กม.152+700 เพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถดำเนินงานได้ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยเครื่องจักรกลได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 3 ในพื้นที่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อให้การดำเนินงานไปตามแผนที่กำหนด



ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ