สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการชลประทานพิจิตรประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายทรบ.คลองหอไกร

โครงการชลประทานพิจิตรประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายทรบ.คลองหอไกร

23 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 51 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้าย ทรบ.คลองหอไกร ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการ ณ ที่ทำการอาคารชลประทานขนาดกลาง ทรบ.คลองหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ