สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหน้างานก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

23 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 19 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวได้มอบหมายให้ นายอรุณ ตรีสิทธิเดชหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม มอบหมายให้นายจิรโรจน์ สมบัติใหม่ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบสภาพหน้างานก่อนดำเนินการก่อสร้าง อาคารระบายน้ำ ลงแม่น้ำพิจิตร กม.123+000 ในพื้นที่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อให้การดำเนินงานไปตามแผนที่กำหนดชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ