สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ทำระดับอาคารท้ายแม่น้ำลงแม่น้ำพิจิตรC.1 140+820

23 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 14 ครั้ง

วันที่ 23สิงหาคม 2562นายปัญญากัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้มอบหมายให้ นายอรุณ ตรีสิทธิเดชหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม มอบหมายให้นายประทุม นาคบุรี ตำแหน่ง ช่างสำรวจ และทีมงานได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ทำระดับวางท่ออาคารระบายคลองC.1กม.140+820 เพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถดำเนินงานได้ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยเครื่องจักรกลได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 3 ในพื้นที่ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อให้การดำเนินงานไปตามแผนที่กำหนดชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ