สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ตรวจสอบปริมาณน้ำคลองธรรมชาติ พื้นที่ตำบลเนินกุ่ม การช่วยเหลือเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกกรณีเกิดภาวะฝน

ตรวจสอบปริมาณน้ำคลองธรรมชาติ พื้นที่ตำบลเนินกุ่ม การช่วยเหลือเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกกรณีเกิดภาวะฝน

23 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 22 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายศศิพงษ์ ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองธรรมชาติ ในพื้นที่ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมให้ข้อมูล เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกกรณีเกิดภาวะฝนแล้งต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ