สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านแก่งคันนา

14 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 15 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนัทธี นุ่มมาก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสุรจิตร์ วังล้อม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงตรวจสอบพื้นที่ในการจะดำเนินงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านแก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกโดยประสานผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 หากได้รับอนุมัติงบประมาณต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ