สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่นาแปลงใหญ่ อ.วังทอง

14 ส.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 2 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ ส่วนเครื่องจักรกล ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ (งานปฏิบัติการสูบน้ำพิษณุโลก) ร่วมกับ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ขนย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสูบน้ำจากคลองชมพู จ่ายส่งเข้าพื้นที่นาแปลงใหญ่ ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือได้ทันทีชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ