สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ ภาวะฝนแล้ง สถานการณ์น้ำ และการการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน

14 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 18 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนัทธี นุ่มมาก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายศศิพงษ์ ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลงพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ ภาวะฝนแล้ง สถานการณ์น้ำ และการการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ