สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจสอบคันคลองเมม – คลองบางแก้ว ในเขตความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

14 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 10 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดสุ่มเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากคันดินสไลด์ บริเวณคันคลองเมม - คลองบางแก้ว หมู่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และหมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหลากต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ