สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

จัดทำพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

14 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 6 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ นันตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จัดทำพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ที่ทำการชั่วคราวฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน หมู่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ