สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ

14 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 15 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ จำนวน 2 แห่ง 1. บริเวณ ท่อระบายน้ำกลางคลอง กม.7+133 หมู่ 8 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. บริเวณ ท่อระบายน้ำคลองระดึก ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ และเฝ้าระวังพร้อมติดตามรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ