สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้/ปลูกหญ้าแฝก

14 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 28 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ นรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้/ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงและประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติของป่าไม้ของชุมชนตนเอง และปลูกหญ้าแฝกพื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ในพื้นที่คันคลองสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง 3 หมู่ที่ 4 บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ