สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ร่วมตัดหญ้า เก็บกวาดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ

14 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน | จำนวนผู้ชม 2 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายอภิชชัยวัฒน์ คำยอด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับเกษตรกร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมตัดหญ้า เก็บกวาดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อรองรับน้ำตามรอบเวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาระบบชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม คลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ช่วงบ้านปากห้วยหมู่ 5 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าว ตามปริมาณของฝนใช้การที่เริ่มจะมีฝนตกในพื้นที่ ควบคู่ช่วงรอบเวรส่งน้ำเสริม โดยต้องดำเนินการส่งน้ำแบบประณีต ด้วยวิธี เปียก-สลับแห้ง เพราะขณะนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย พร้อมรณรงค์ ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไป ทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ