สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร

14 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 10 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร (ก.ช.ภ.จ.พิจิตร) เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ