สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานนครสวรรค์ร่วมประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ

14 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานนครสวรรค์ | จำนวนผู้ชม 9 ครั้ง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้นายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามตามนโยบาย และการตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง หรือกรณีพิเศษชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ