สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ จังหวัดพิจิตร

14 ส.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 13 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยธรรมชาติของคณะทำงานปฏิบัติการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ประจำปี 2562 ระดับอำเภอ ตามแผนของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จังหวัดพิจิตร (Chief of Operation : CoO.) ในเขต ตำบลวังหลุมและตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ