สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำคลองซี.98

14 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 7 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำคลองซี.98 ตั้งแต่ กม.0+000 – 27+600 ในพื้นที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจสภาพน้ำในคลองซี.98 ให้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าน้ำอยู่ในระดับตามเกณฑ์ จึงทำให้เกษตรกรพึงพอใจเนื่องจากได้รับน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนนี้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ