สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมเรื่องบ้านพัก ภายในสำนักงานชลประทานที่ 3

13 ส.ค. 2562 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 10 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการพักอาศัยบ้านพักภายใน สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อให้ผู้มีรายชื่อตามที่ประธานคณะทำงานด้านปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และรักความปลอดภัยบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 3 (จำนวน 5 ราย) ชี้แจ้งข้อเท็จจริงเหตุผลความจำเป็นและการยื่นอุทธรณ์ การเข้าพักอาศัยบ้านพัก ภายใน สชป.3 ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ลงพื้นที่สำรวจการเพาะปลูกข้าว
ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการแก้ไขปัญหา
ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำบริเวณฝายน้ำเฟื้อ และสถานีวัดระดับน้ำ N36 แม่น้ำแควน้อย
ลงตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณ

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 168
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ