สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562

26 พ.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 28 ครั้ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตรวจสอบระดับน้ำ และ ติดตามการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562 ในเขตพื้นที่ ทุ่งหนองมน ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลพรหมพิราม และ หมู่ 9 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ระดับน้ำในพื้นที่สูงขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของราษฎร อายุข้าวเฉลี่ยแล้วประมาณ 45 – 60 วัน และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากในปี 2562ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ