สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

จิตอาสาร่วมพัฒนา กำจัดวัชพืช คู-คลอง กลุ่มผู้ใช้น้ำคูส่งน้ำสาย C1-2-3

25 พ.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 91 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้นายมนัส คำสุวรรณ ช่างฝีมือสนาม ช.3 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำคูส่งน้ำสาย C1-2-3 หมู่ที่ 14 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายมานัด ขำกลัด ผู้ใหญ่หมู่ 3 ต.พรหมพิราม, นายประทีป จันทร์สอน อบต.หมู่ 8 ต.ท่าช้าง และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้นำสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานจำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ความสะอาดคู-คลอง เพื่อเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 เนื่องจากมีวัชพืชที่ปกคลุมในคลองส่งน้ำ และตะกอนดิน กีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ได้ระยะทาง2. 37 กิโลเมตร โดยจะเริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ