สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณท่อระบายน้ำคลองขอนแก่น

25 พ.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 26 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณ ท่อระบายน้ำคลองขอนแก่น (บึงซ้าย) ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม และ ท่อระบายน้ำคลองหนองหลวง , คลองไผ่ผักหวาน ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ และติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562 ในเขตพื้นที่ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรในพื้นที่ยังคงเร่งทำการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าติดตามการส่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี 2562ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ