สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ

25 พ.ค. 2562 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 42 ครั้ง

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดย นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับชุมชนผู้ใช้น้ำในเขต ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ