สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำรวจอาคารส่งน้ำCHO. ของคลองส่งน้ำซี.1 กม.141+970–146+560

25 พ.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 48 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว นำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ออกสำรวจอาคาร CHO. ของคลองส่งน้ำซี.1กม.141+970–146+560 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานในการส่งน้ำ และรายงานสภาพอาคารที่ชำรุดเพื่อจัดทำแผนซ่อมแซมต่อไป (Walk Thru) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำฤดูนาปีต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ