สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2562 ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ

21 เม.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน เวลา 10.30 น. นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2562 ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งบางระกำโมเดล 2562) ทุ่งหนองหลวง ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ทำการเพาะปลูกแล้วและดำเนินการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก (เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการบางระกำโมเดล 2562)ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ